ست های ظروف فریزری
◼در ابعاد مختلف و متنوع ۳۰ سایز مستطیل ، مربع و دایره
◼با کیفیت تولید بسیار بالا و واشر ثابت برای اولین بار
◼بدنه شفاف و واشر در رنگ های صورتی پاستیلی و تیفانی پاستیل
لیتراژ ظروف فریزری مستطیل
340 میلی لیتری
430 میلی لیتری
630 میلی لیتری
1200 میلی لیتری
2700 میلی لیتری
لیتراژ ظروف فریزری گرد
200 میلی لیتری
920 میلی لیتری
1890 میلی لیتری
لیتراژ ظروف فریزری مربع
990 میلی لیتری
1980 میلی لیتری
3480 میلی لیتری
لیتراژ ظروف فریزری مربع کوتاه
290 میلی لیتری
730 میلی لیتری
1510 میلی لیتری
2750 میلی لیتری
لیتراژ ظروف فریزری مستطیل
175 میلی لیتری
480 میلی لیتری
610 میلی لیتری
1050 میلی لیتری
1140 میلی لیتری
1480 میلی لیتری
1520 میلی لیتری
1810 میلی لیتری
3350 میلی لیتری
3380 میلی لیتری
6920 میلی لیتری
11900 میلی لیتری
15000 میلی لیتری

Translate »