نمایش دادن همه 6 نتیجه

شبکه ای فهرست

باکس درب دار مایا سایز 2

باکس درب دار مایا سایز2   در ابعاد طول 26.5و عرض 18 و ارتفاع 12.5 سانتی متر موجود است این باکس تنها یکی از باکس های خانواده ما یا می باشد

 باکس همه کاره مناسب برای اتاق و محل کار
دارای ساختار مشبک با قابلیت گردش جریان هوا
دارای دو دسته برای جا به‌ جایی راحت‌ تر

باکس درب دار مایا سایز 3

باکس درب دار مایا سایز3  در ابعاد طول 34و عرض 23 و ارتفاع 9.5 سانتی متر موجود است این باکس تنها یکی از باکس های خانواده ما یا می باشد

 باکس همه کاره مناسب برای اتاق و محل کار
دارای ساختار مشبک با قابلیت گردش جریان هوا
دارای دو دسته برای جا به‌ جایی راحت‌ تر

باکس درب دار مایا سایز 4

باکس درب دار مایا سایز4   در ابعاد طول 36و عرض 27.5 و ارتفاع 14سانتی متر موجود است این باکس تنها یکی از باکس های خانواده ما یا می باشد

 باکس همه کاره مناسب برای اتاق و محل کار
دارای ساختار مشبک با قابلیت گردش جریان هوا
دارای دو دسته برای جا به‌ جایی راحت‌ تر

باکس درب دار مایا سایز 5

باکس درب دار مایا سایز5   در ابعاد طول 41و عرض 29و ارتفاع 13سانتی متر موجود است این باکس تنها یکی از باکس های خانواده ما یا می باشد

 باکس همه کاره مناسب برای اتاق و محل کار
دارای ساختار مشبک با قابلیت گردش جریان هوا
دارای دو دسته برای جا به‌ جایی راحت‌ تر

باکس سایز1 مایا

باکس درب دار مایا سایزیک   در ابعاد طول 22.5 و عرض 15.5 و ارتفاع 12 سانتی متر موجود است این باکس تنها یکی از باکس های خانواده ما یا می باشد

باکس همه کاره مناسب برای اتاق و محل کار
دارای ساختار مشبک با قابلیت گردش جریان هوا

سبد آویز گیره لباس مایا

سبد آویز گیره لباس مایا   در ابعاد طول 23.5 و عرض 15  و ارتفاع 12 سانتی متر موجود است این سبد  تنها یکی از باکس های خانواده مایا می باشد

 دارای  ساختار مشبک با قابلیت گردش جریان هوا

Translate »